Izkušnje


Lektoriranje vseh vrst besedil (od 1995 dalje)
[samostojno in v sodelovanju z agencijami Prolingus, Prolingua, Sama Navitas, Panteon, Prevajanje Prelest, LPI, zvezi.me, Založba Modrijan, Založba Morfem, Založba Miš, Založba Educa]
  • šolske naloge (seminarske, diplomske, magistrske, doktorske naloge),
  • katalogi in druga marketinška besedila,
  • letna in druga poročila,
  • besedila za splet,
  • reklamni oglasi,
  • pravna besedila in besedila za vlado (pogodbe, sporazumi, odločbe, deklaracije itd.),
  • razpisne dokumentacije,
  • glasila,
  • leposlovje 

Jezikovni pregledi in uredniško delo pri Založbi Ved (2006–2007)

Jezikovni pregledi za Založbo Educa (marec 2012avgust 2012)

Korekture in jezikovni pregledi za Založbo Modrijan (maj 2010junij 2012)

Jezikovni pregledi in uredniško delo za Založbo Miš (od novembra 2010 dalje)

Korekture in jezikovni pregledi za Založbo Morfem (od novembra 2010 dalje)